Body Creative

Työpajan järjestäjä / Organization: Zamec - lasten taiteen keskus & Bielefeld university & Art Academy in Lodz & Vademecum the Biennale of Art for Children
Opettajat / teachers: Maria Huhmarniemi, Laura Lampinen, Riitta Lehtomaa & Nina Haavisto

Suunnittelimme ja ohjasimme Body Creative ympäristöperformanssityöpajan lastentaidetapahtumassa “Vademecum, the Biennale of Art for Children” Poznanissa Puolassa. Työpajassa tehtiin leikillisiä ympäristöherkkyys- ja perfomanssiharjoituksia. Työpaja osallistujat olivat paikallisia lapsia ja nuoria Poznanin kouluista ja oppilaitoksista.

Body Creative workshop in children’s art event “Vademecum, the Biennale of Art for Children” was designed and tutored by four art education students. We did playful exercises in performance and in sensing the environment. Participants of the workshops were children and young people from local schools and institutions in Poznan.


Kuva / photo: Maria Huhmarniemi


Kuva / photo: Maria Huhmarniemi


Kuva / photo: Maria Huhmarniemi