Flow

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Department of Art education in University of Lapland
Opettaja / teacher: Maria Huhmarniemi & Laura Lampinen

Flow-työpajaan osallistui viisi opiskelijaa, joista kolme oli suomalaisia ja kaksi saksalaisia. Työskentelimme jokivarressa ja Könkään kylässä sekä Rovaniemellä, missä työstimme materiaalia näyttelyksi. Jokivarressa pystytimme mäntykankaalle teltan ja kenttäkeittiön kolmen vuorokauden ajaksi. Tutustuimme ympäröivään luontoon ja toisiimme, teimme performanssiharjoitteita ja pieniä teoksia. Neljäntenä päivänä kävelimme jokivartta ylöspäin Könkään kylään, jossa jatkoimme työskentelyä kuunneltuamme tarinointia paikan historiasta ja elinkeinoista. Viimeisenä iltana kutsuimme paikallisia asukkaita seuraamaan performansseja ja katsomaan teoksia. Työpaja päättyi Rovaniemellä, missä työstimme materiaalia ja jatkoimme kokemuksen prosessointia. Tämän jälkeen osallistujat työskentelivät itsenäisesti tehden lopullisen teoksensa Flow-näyttelyyn galleria Kajoon syyskuuksi 2001. Näyttely koostui leiripaikalta tuoduista teoksista, valokuvista, maalauksista, videoinstallaatiosta ja multimediateoksesta. Pro Gradu tutkielma ”Yhdessä virrassa” valmistui keväällä 2002. Siinä käsittelemme paikkakokemusta tässä ympäristöperformanssityöpajassa.

Flow-workshop was part of my master theses in art education. I did it together with Laura Lampinen. There was a small group of students in our workshop. We had a tent on riverbanks and we did performance art there from nature materials. In the master theses we researched place experiences in this workshop.
Kuva / photo: Laura Lampinen


Kuva / photo: Laura Lampinen
Kuva / photo: Laura Lampinen