Jäässä / Frozen

Työpajan järjestäjä / Organization: The Snow Show talvitaiteen koulutusprojekti & Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Department of Art education in University of Lapland
Opettajat / teachers: Maria Huhmarniemi & Risto Immonen
Lisätietoja / more information: Talvitaide

Jäässä-talvitaidetapahtumassa toteutimme lumi- ja jääteoksia Arktikumin pihalle vesiteemaan liittyen. Veden eri olomuodot sekä todelliset ja kuvitteelliset vedenalaiset maailmat olivat lumiveistosten aiheena. Jäässä-tapahtuma liittyi Suomen ympäristökeskuksen Vesipäivään,joka pidettiin Arktikumissa 21.3.2003. Jäässä-projekti oli The Snow Show -talvitaiteen koulutusprojektin pilottihanke. Siinä rakensimme yhden mallin laajasta kouluyhteistyöstä. Toisaalta kokeilimme myös tilallisen teoksen toteuttamista oppilasryhmien kanssa, mikä antoi kokemuksen arkkitehtuurikasvatusteemojen käsittelystä talvitaiteen osana. Tiivis yhteistyö koulujen opettajien kanssa ja toiminnan jatkuva arviointi olivat keskeinen osa projektia. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman projektiopiskelijat ja koulujen opettajat ohjasivat oppilaita. Taiteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnatun jääveistontyöpajan ohjasi kanssani Risto Immonen.

The first part of the Winter Art Education Project’s cooperation with schools was the Jäässä (Frozen) project of March 2003. It became a pilot project for testing the possibilities of snow and ice sculpting as a method of cooperation for schoolchildren of different ages and university students of art education. With many of the schools, the cooperation was organized so that students from the Department of Art Education together with the teachers from the participating schools planned the form, subject, and making of the snow construction. In terms of snow and ice construction, the main challenge was developing and testing techniques and tools suitable for children. The ice sculpting workshop was part of the event. As a part of the project, a snow labyrinth called the Underwater World was constructed on the yard of the Arktikum Arctic Centre in Rovaniemi. Schoolchildren carved reliefs on the labyrinth’s walls, built windows from ice, and created snow sculptures. After the work was finished, the organizing university students, school children, and their parents got together at the labyrinth to watch images of the different stages of the process reflected on a wall of snow while being served hot drinks.


Kuva / photo: Niina Ala-Fossi


Kuva / photo: Niina Ala-Fossi


Kuva / photo: Virpi Valkonen