Näätämön avaimia / Keys to Neiden

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Department of Art education in University of Lapland & Pikene på Broen
Opettaja / teacher: Timo Jokela & Maria Huhmarniemi

Ohjasimme ympäristö- ja yhteisötaidetyöpajan Näätämön avaimia Timo Jokelan kanssa Barentsin alueen taideopiskelijoille taideyhdistys Pikene på Broenin ja Lapin yliopiston järjestämässä Border Dialogues -nykytaidetapahtumassa 22.8-30.8.2005. Työpajaan osallistui yhdeksän opiskelijaa Suomesta, Norjasta ja Venäjältä. Työpajan sisältönä oli Näätämön historia ja nykyisyys sekä yleisemmin rajaseutu ja ihmisten monikulttuurinen kohtaaminen. Lähestyimme teemoja ympäristö- ja yhteisötaiteen keinoin. Toteutimme teoksen, joka kertoo kylän tarinoita, vuorovaikutuksessa kyläläisten kanssa.

Keys to Neiden was a community and environmental art workshop in autumn 2005, run by Professor Timo Jokela and Maria Huhmarniemi for students in art, architecture and art education. Nine participants came from universities in Finland, Norway and Russia. The theme of borders and meetings in borderlands, the history of Neiden, and the socio-cultural situation in Neiden formed basis for the workshop. The aim was to create art through meetings with villagers, interact with local people, and realize site-specific environmental art in the village in a collaborative process. Community and environmental art is always based on a survey of the place and community where the activity is going to take place. We started this process by familiarizing ourselves with historical research about Neiden, Skolt Sámi culture and Finnish immigration. The ambition of the workshop was to use working methods and materials which had ties to traditions and create environmental art as an homage to the place and its history. The result was a willow installation which symbolize the rapids in Neiden River and collisions and assimilation of cultures


Kuva / photo: Heidi Simppala


Kuva / photo: Timo Jokela


Kuva / photo: Maria Huhmarniemi


Kuva / photo: Timo Jokela


Kuva / photo: Timo Jokela


Kuva / photo: Timo Jokela