Tulikettu / Fire Fox

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Department of Art education in University of Lapland & Tulikettu-projekti & Utsjokisuun koulu
Opettaja / teacher: Maria Huhmarniemi & Piia Juntunen

Tulikettu III -projektiin osallistui eri-ikäisiä utsjokelaisia ja rovaniemeläisiä, kuvataide- ja musiikkikasvatuksen opiskelijoita, koululaisia Norjasta ja sekä eri tieteenalojen edustajia. Järjestettävien taidetyöpajojen ja muun toiminnan tavoitteena oli saattaa yhteen eri-ikäisiä ja eri kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä. Taiteen ja tieteen keinoin tutustuttiin vesi-teemaan: veteen ja sen eri olomuotoihin. Lumiveistotyöpajassa toteutettiin joki- ja vesiteemoihin liittyviä veistoksia koulukeskuksen pihoja yhdistäviksi elementeiksi. Lumiveistoryhmissä työskenteli vaihto-oppilaita ja lukiolaisia.

Cultural diversity, locality, Sami culture, and water and its various states were the starting points of the Firefox III project in addition to the integration of science and art. The main goal was to get people of different ages and from different cultural backgrounds together and to strengthen the feeling of community and collaboration of people, but also to get more familiar with the culture of northern Finland and its people. The participants of the snow sculpting workshop were international students at University of Lapland and local high school students in Utsjoksi. They created together sculptures inspired by water and rivers.


Kuva / Photo: Klara Nejezchkebová


Kuva / Photo: Klara Nejezchkebová


Kuva / Photo: Marie Marusková


Kuva / Photo: Vigdis Haugtrø


Kuva / Photo: Marie Marusková


Kuva / Photo: Vigdis Haugtrø