Edda lumi ja jää / Edda Snow and Ice Art

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Department of Art education in University of Lapland & Edda
Opettajat / teachers: Maria Huhmarniemi & Timo Jokela
Lisätietoja / more information: EDDA

Edda on pohjoismainen kuvataidekasvatuksen opettajankoulutuslaistosten verkosto. Vuonna 2007 Lapin yliopisto koordinoi verkoston toimintaa. Silloin toteutettiin pohjoismainen lumi- ja jääveistotyöpaja Lainion lumikylässä. Työpaja sisälsi johdannon talvitaiteeseen sekä ympäristö- ja yhteisösidonnaiseen taidekasvatukseen.

The course aims to enhance students’ understanding in snow and ice as artistic material, the dialogue between sculpture and its environment and winter art as an architectural element. Students learn to apply the acquired skills in art education with various materials in their local environment.


Kuva / Photo: Timo Jokela


Kuva / Photo: Priita Pohjanen