Edda valo ja tuli / Edda Light and Fire

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma / Department of Art education in University of Lapland & Edda-verkosto
Opettajat / teachers: Maria Huhmarniemi, Timo Jokela & Jostein Sandven
Lisätietoja / more information: Edda

Telemarkin alueella Notoddenissa toteutetun tulitaidetapahtuman yhteisötaiteellinen malli perustui Rovaniemellä useana vuonna toteutettuun Jokivalkeat-tapahtumaan. Tapahtuma tarjottiin koulutuksena pohjoismaisille kuvataideopettajan koulutusohjelmille. Veistoksia rakensivat työpajan osallistujien lisäksi paikalliset nuoret. Mukana oli opettajia ja oppilaita Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Koulutuksen vetäjinä toimivat professori Timo Jokela ja lehtori Maria Huhmarniemi. Lapin yliopistosta tapahtumaan osallistuivat Tea Tuiskuvaara, Tessa Suhonen sekä lyhtyjen tekemistä ohjanneet Liisa Pöllänen ja Riikka Raatikainen. Koulutuksen rahoitti Norden pohjoismaisen Edda-verkoston kautta.

The Fire and Light workshop was a journey to exciting method of art. Fire is a basic element of human culture and has a deep value among the people in north. It brings light and warmth during the dark and cold winter. Fire and light have also had important roles in Nordic myths. In this workshop students learnt about making art using light and fire as tools of expression. Working methods emphasized cooperation and communication between different nationalities from Nordic countries. The climax of the workshop was a celebration as the creations of the course were brought in public.


Kuva / Photo: Timo Jokela


Kuva / Photo: Timo Jokela


Kuva / Photo: Timo Jokela


Kuva / Photo: Timo Jokela