Pajuleiri/ Willow Workshop

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopisto
Opettaja / teachers: Antti Stöckell & Maria Huhmarniemi


Taide- ja ympäristöpedagogiikka -kurssin pajuleiri.

Willow sculptures in a course called "Art and Environment Pedagogy".


Kuva / Photo: Maria Huhmarniemi