Lyhtytyöpaja / Lantern Design

Työpajan järjestäjä / Organization: Lapin yliopisto
Opettaja / teachers: Antti Stöckell & Maria Huhmarniemi


Hanhiparvi työn alla Taide ja ympäristöpedagogiikan kursilla.

Willow sculptures in Mettänväenmaa


Kuva / Photo: Atti Stöckell


Kuva / Photo: Atti Stöckell