Tutkimusartikkelit ja luvut tutkimuskirjoissa / Reseach Articles and Chapters

Tulossa

Metsäleikkejä kestävään kehitykseen. Teoksessa. P. Granö; M. Hiltunen & T. Jokela (toim.), Suhteessa maailmaan. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Making Art in the Land of Ice Bears and Lemmings: Art and Science Expeditions in the Arctic. In M. Mäkikalli & T. Hautala-Hirvioja (toim.) North.

2018

Huhmarniemi, Maria & Hiltunen, Mirja. YTYä esi- ja alkuopetukseen – toimintamalleja ympäristö- ja yhteisötaiteeseen. Teoksessa Sinikka Rusanen & Mirva Kuusela (toim.) Uusi kuvis. Helsinki: Lasten keskus.

Härkönen, Elina; Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo, Crafting Sustainability. Handcraft in contemporary art and cultural sustainability in Lapland. Sustainability 2018, 10(6) Available: Sustainability Journal.

Jokela, Timo; Huhmarniemi, Maria & Hiltunen, Mirja. Art-based Action Research: participatory art education research for the North. In A. Sinner; Rita L. Irwin & J. Adams (eds.): Provoking the Field. International Perspectives on Visual Arts PhDs in Education. Bristol: intellect, pp. 45–56.

2016

Taideperusteista ympäristötutkimusta Lapin marjamailta. Suominen, Anniina (toim.): Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella. Avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto Arts Book 3/2016, 231-239.

Taideperustainen toimintatutkimus Lapin ympäristökonflikteissa. Mäkiranta, Mari & Timonen, Eija (toim.): Ruukku: Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu. Saatavana: Ruukku.

2015

Cross Cultural Meetings and Learning in and Art Biennale. Jokela, Timo & Coutts Glen (eds.): Relate North. Art, Heritage & Identity, Rovaniemi: Lapland University Press, 158 –169. Saatavana: Relate North.

2013

Porotaide – Nykytaidetta, kaupunkitaidetta ja Lapin matkailumarkkinointia. Tahiti 4/2013. Saatavana: Tahiti.

Applied Visual Arts as Contemporary Art. Jokela, T; Coutts, G; Huhmarniemi, M. & Härkönen, E. (eds.) Cool. Applied Visual Arts in the North. Rovaniemi: Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Series C. Overviews and Discussion 41, 43-53.

Mielipidekirjoitukset ja nykytaide puheenvuoroina: arvojen ristiriitoja ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja vesivoiman rakentamisessa. Beloff, Laura; Berger, Erich. & Haapoja, Terike (eds.), Field_Notes: From Landscape to Laboratory, Helsinki: The Finnish Society of Bioart, 54–79.

2012

Berry Wars – A science centre as a forum for a dialogical, interdisciplinary art project. International Journal of Education through Art, Vol 3, No 3, 287–303.

2011

Ekoaktivismia, yhteisötaidetta, pupuja ja kyyhkysiä. Biotaide, Art&Sci ja arviointi. Synteesi 3/2011, 28–44.

2008

Näätämön avaimia - historian läsnäolo pohjoisessa kylässä. Ennen ja nyt 2/2008. Saatavana: Ennen ja nyt.

Community Arts Projects and Virtual Learning Environments. In Coutts, Glen & Jokela, Timo (Eds.): Art, Community and Environment: Educational Perspectives. Bristol: Intellect Books, 77–90. Available in order: Intellect Books.

Jokela, Timo & Huhmarniemi, Maria: Environmental Art and Community Art Learning in Northern Places. In Mason, Mason, Rachel & Eça, Teresa (Eds.): International Dialogues about Visual Culture, Education and Art. Intellect Books; Bristol, 197–210. Available in order: Intellect Books.

Tuliveisto yhteisötaiteena. Teoksessa Hautala-Hirvioja, Tuija; Kallio, Mira & Koivurova, Anniina (toim.): Avauksia taidekasvatuksen tutkimukseen. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja Työpaperit/Working Papers F36, 59–66. Saatavana: Working papers.

Huhmarniemi, Maria; Lilja, Minna & Lilleberg, Anneli: Biologia-maantiedon ja kuvataiteen integrointi hyvinvoinnin tukena. Teoksessa Ahonen, Arto; Alerby, Eva; Johansen, Ole Martin; Rajala, Raimo; Ryzhkova, Inna; Sohlman, Eiri & Villanen Heli (toim.): Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä. Rovaniemi: Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunta, 177–185.

Huhmarniemi, Maria; Lilja, Minna & Lilleberg, Anneli: Thematic Integration of Biology, Geography and Art Instruction in Support of Youth Well-Being. In Ahonen, Arto; Alerby, Eva; Johansen Ole Martin; Rajala, Raimo; Ryzhkova, Inna; Sohlman, Eiri & Villanen Heli (eds.). Crystals of Schoolchildren’s Well-Being. Cross Border Training Material for Promoting Psychosocial Well-Being trough School Education. Rovaniemi: University ofLapland, Faculty of education, 117–185. Available as PDF.

2007

Fire Art as an Experience. In Kylänen, Mika & Häkkinen Anna (eds.). Articles on Experiences 5 – Arts and Experiences. Rovaniemi: Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry, 90–113. Available as PDF.

2004

Talvi tunteiden tilana / Winter as a Space for Emotions. Teoksessa/In Huhmarniemi, Maria; Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./eds.): Talven tuntemus. Puheenvuoroja talvesta ja talvitaiteesta / Sense of Winter. Statements on Winter and Winter Art. Suom./Transl. Virpi Välimaa-Hill. Rovaniemi: Lapin yliopisto / University of Lapland, 60–69.

Talven toimintaa. Yhteisöllistä talvitaidetta Talvitaiteen koulutusprojektissa. / Winter Activities. Community-Based Winter Art in the Winter Art Education Project. Teoksessa/In Huhmarniemi, Maria; Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./eds.): Talven tuntemus. Puheenvuoroja talvesta ja talvitaiteesta / Sense of Winter. Statements on Winter and Winter Art. Suom./Transl. Virpi Välimaa-Hill. Rovaniemi: Lapin yliopisto / University of Lapland, 109–123.

2003

Lumiveisto kouluissa / Snow Sculpting in the Schools. Teoksessa/In Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./eds.): Talven taidetta. Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta Winter Art. Statementes on Winter Culture, Winter Art and Snow Construction. Rovaniemi: Lapin yliopisto / University of Lapland, 88–95. Available as PDF.

Talvi 1900-luvun pohjoissuomalaisessa kuvataiteessa / Winter in Northern Finnish Visual Art of the 1900s. Teoksessa/In Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./eds.): Talven taidetta. Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta. Winter Art. Statementes on Winter Culture, Winter Art and Snow Construction. Rovaniemi: Lapin yliopisto / University of Lapland, 16–19. Available as PDF.