Kuva / Photo: Niki Griller

Olen rovaniemeläinen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Olen työskennellyt yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa vuodesta 2002 lähtien. Kuvataitelijana teen installaatioita ja opettajana toimin erityisesti yhteisö- ja ympäristötaiteessa. Väittelin Taiteen tohtoriksi vuonna 2016. Väitöskirjani koostui näyttelyistä ja tutkimusartikkeleista. Käsittelin siinä taiteilijan osallistumista ympäristökonflikteja käsitteleviin keskusteluihin. Olen osallistunut moniin taiteeseen, aluekehitykseen ja hyvinvointiin liittyviin yhteistyöprojekteihin Lapissa ja Barentsin alueella. Asun osittain Rovaniemellä ja Muodoslompolossa, pienessä kylässä Pohjois-Ruotsissa. Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajana. Kuulun myös Suomen biotaitaiteen seuraan, Pro Soveltavan taiteen tila yhdistykseen ja taiteilijaseura Jierikseen. Tutkimusverkostojani ovat NACER, Sirene ja InSEA.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
CV suomeksi
Porfolio
Taiteellisen työn periaatteet: Artistic statement

I am an artist and a teacher in applied visual arts and art education. In my work as a visual artist, I engage with questions concerning the North, multiculturalism and communality, as well as environmental issues such as the relationship between people and nature and environmental responsibility. I make use of old objects and textiles in my work, as well as recycled and natural materials and audio/visual recordings. In May 2016 I defended my doctoral thesis in which I studied how artists can participate in environmental politics through art. I live partly in Rovaniemi and partly in Muodoslompolo, which is small village in Northern Sweden. I am very active in developing applied visual arts in the field of Finnish contemporary art. I have been chairperson for the Artists´ Association of Lapland since 2012. I am also a member of the Finnish Bio-art Association, Artists´ Association Muu and an association called Pro Soveltavan taiteen tila ry. In the field of research I belong to the following networks: NACER, Sirene and InSEA.

Email: firstname.lastname@ulapland.fi
CV in English
The principles of my artistic work: Artistic statement