Kuva / Photo: Niki Griller

Olen rovaniemeläinen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja. Olen työskennellyt yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa vuodesta 2002 lähtien. Kuvataitelijana teen installaatioita ja opettajana toimin erityisesti yhteisö- ja ympäristötaiteessa. Olen osallistunut moniin taiteeseen, aluekehitykseen ja hyvinvointiin liittyviin yhteistyöprojekteihin Lapissa ja Barentsin alueella. Olen myös toimittanut useita taidekasvatusta käsitteleviä julkaisuja. Valmistelen kuvataidekasvatuksen alaan kuuluvaa väitöskirjaa, jonka aiheena on ympäristöasioihin liittyvä aktivistinen taide. Väitöskirjassa on taiteellinen osio, jossa työskentelen yhteistyössä biologien kanssa.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi
CV suomeksi
Porfolio
Taiteellisen työn periaatteet: Artistic statement

I am an artist and a teacher in applied visual arts and art education. In my work as a visual artist, I engage with questions concerning the North, multiculturalism and communality, as well as environmental issues such as the relationship between people and nature and environmental responsibility. I make use of old objects and textiles in my work, as well as recycled and natural materials and audio/visual recordings. In May 2016 I will defend my doctoral thesis in which I study how artists can participate in environmental politics through art. In the Master´s program, 'Arctic Art and Design' I work as a tutor and teacher on some of the project studies and on courses in applied visual arts, as well as project administration. During 2016 I have been on paternity leave. I live partly in Rovaniemi and partly in Muodoslompolo, which is small village in Northern Sweden. I am very active in developing applied visual arts in the field of Finnish contemporary art. I have been chairperson for the Artists´ Association of Lapland since 2012. I am also a member of the Finnish Bio-art Association, Artists´ Association Muu and an association called Pro Soveltavan taiteen tila ry.

Email: firstname.lastname@ulapland.fi
CV in English
The principles of my artistic work: Artistic statement