Kuvitteellinen sukupuu / Imaginary Bloodline, 2007

installaatio (kenkiä, Honna Havaksen haastattelu, artikkeli: Näätämön avaimia - historian läsnäolo pohjoisessa kylässä Ennen ja nyt verkkolehdessä)

installation (shoes, interview of Honna Havas (director of the East Sami Museum in Neiden), article Keys to Neiden, available in Finnish)


Pinjaisissa Faces-festareiden Social Warming -näyttelyssä puun ääriviivat saivat sinisen värin.

Kuvitteellinen sukupuu -teoksessa käsittelin kulttuurienvälisyyttä Suomen, Norjan ja Venäjän rajalla Näätämön kylässä. Teoksessa on nutukkaita ja helmikirjailtuja jalkineita vertauskuvana kylän ensimmäisille asukkaille. Niiden rinnalla on suomalaisia ja norjalaisia jalkineita, kuten virsuja, pieksuja, lapikkaita ja nahkasaappaita. Sukupuun latvoissa on nykyaikaisia kenkiä, joissa materiaalit, muotoilu ja koristeet sisältävät viittauksia kulttuurienvälisyyteen, eli saamelaisen, suomalaisen, norjalaisen ja venäläisen kulttuuriperinnön sekoittumiseen. Teos kuvaa kulttuurien vuorovaikutusta prosessina, jossa kulttuurit rikastavat toisiaan monensuuntaisesti.
Kenkien tyylit ovat mielikuvituksellisia ja kotikutoisia korostaen sitä, miten jokainen kantaa kulttuuriperintöä mukanaan omalla tavallaan. Kun sekoitin kenkien suomalaisia, saamelaisia ja norjalaisia tyylejä, malleja ja koristuksia toisiinsa, etsin rohkeutta ja vapautta kulttuurienvälisen identiteetin ilmaisemiseen. Installaation osaksi tein äänitaustan, jossa Itäsaamelaisen museon johtaja Honna Havas kertoo Näätämön kylästä ja sen historiasta, kolttasaamelaisesta identiteetistä ja rakenteilla olevasta Itäsaamelaisesta museosta. Uuden museon perustaminen oli yksi aiheista, joita pohdin teosta suunnitellessa. Museossa joitakin esineitä ja tarinoita nostetaan esiin ja asetetaan ikään kuin suurennuslasin alle. Installaatiossa asetin osan kengistä muovikupuihin.
Teos on ollut esillä Lapin yliopiston Kajo-galleriassa osana taiteen ja kulttuurin tutkimuksen konferenssia Locations of Emancipation elokuussa 2007. Teoskuvia on julkaistu kirjassa The Sphere of fine arts (2009) (s.34) ja lehdessä Elämäntarina (2/2009) (s.30).

Imaginary Bloodline exhibition consists of an interview of Honna Havas, who is the director of the East Sami Museum in Neiden, and an assemblage of shoes in Finnish, Sami, Norwegian and Russian style. The work is based on experiences from village Neiden in northern Norway. Neiden is located near the borders of Finland and Russia. It is the most western village of Skolt Sami people. The installation represents the intercultural history in Neiden and the emancipation of the Skolt Sami culture. Sami traditions have been under a threat to disappear because of Finnish and Norwegian influences and discriminatory politics in Norway. New East Sami museum, which will be opened in the year 2009, will support Skolt Sami culture.
Imaginary Bloodline represents Neiden as a meeting place for nationalities and ethnic cultures. The shoes made of reindeer legskin and the beading decorations are symbols of Skolt Sami culture. In the family tree they are displayed next to Finnish and Norwegian shoes. On the top of the tree there are modern shoes, which are decorated with a mixture of styles. The assemblage illustrates how intercultural meetings enrich culture. The styles of the shoes are imaginary and selfmade, which emphasizes that people carry their cultural identity in their own personal way. The installation discusses the possibilities to tell stories through objects and to construct and express cultural identity through design.