Marjastajat / Berry Pickers

Maria Huhmarniemi

Esine-valokuvainstallaatio / Installation

Maria Huhmarniemen Marjastajat käsittelee paikallista marjanpoimintaa ja siihen liittyviä tapoja, perinteitä, arvoja ja merkityksiä. Huhmarniemi on kutsunut osallistujiksi joukon erilaisia marjastajia ja kerännyt heiltä haastatteluja, esineitä ja henkilökohtaisia valokuvia. Niiden avulla Marjastajat rakentaa useita marjastajan muotokuvia ja esittelee palan sitä kulttuuria, jota vasten marja-alan muutoksiin liittyvät reaktiot – niin myönteiset kuin kielteisetkin – tulisi ymmärtää.

Berry Pickers explores local berry picking cultures through a variety of practices, values, traditions and meanings that people in the Northern Finland associate with berries and berry picking. Installation makes use of interviews, objects and personal photographs that Huhmarniemi collected from local berry pickers - from her friends, colleagues and family - to build a series of different portraits. These portraits shed light on local berry picking cultures against which popular reactions to foreign berry pickers, positive as well as negative, need to be located and understood.


Nature aesthetician
Nature aestheticians' berry sites are in beautiful or noteworthy locations. They know their forests and several berry sites therein. They can also pick their berries on the way to fishing waters. Sometimes they go as a group but often alone. In the forest or on the bog they do not feel alone but part of nature. They forget their worries while picking. At times they hum or talk to the berries: "The cold winter is behind the door, come into my bucket to get safe and warm." Should other pickers be at the same site, they get upset and try to avoid them as much as possible. In the backpack they have a camera, a coffee cup, a merino spare sweater, matches, and sometimes a mushroom or bird identification guide and a mushroom knife. In addition to berries and mushrooms, they may pick heather flowers for their evening tea. They take pictures of the surrounding scenery and nature on their trips. At home they freeze most of the berries in plastic containers and make jam of the rest. On Sundays they have cranberries and game from the same bog on the dinner table.

Luontoesteetikko
Luontoesteetikon marjapaikat sijaitsevat kauniissa tai merkityksellisissä maisemissa. Hän tuntee metsän ja useita marjapaikkoja. Hän voi poimia marjat myös kalapaikan matkanvarrelta. Joskus hän lähtee marjaan ystävänsä kanssa mutta usein myös yksin. Marjametsässä tai suolla hän ei tunne itseään yksinäiseksi vaan kokee sulautuvansa luontoon. Hän unohtaa omat huolensa marjoja poimiessaan. Joskus hän hyräilee tai juttelee marjoille: "Kohta tullee kylmä talvi, tulkaa tänne minun henttarhiin, pääsettä lämpimhään suohjaan". Jos samalle paikalle on sattunut muitakin poimijoita, hän harmistuu ja yrittää pysyä toisesta mahdollisimman kaukana. Reppuun hän pakkaa kameran, kuksan, merinovillaisen vaihtopaidan, tulentekovälineet ja joskus myös sieni- tai lintukirjan ja sieniveitsen. Metsästä hän voi poimia marjojen ja sienten lisäksi kanervankukkia iltateehen. Retkillään hän ikuistaa maisema- ja luontokuvia. Kotona hän pakastaa marjat muovirasioihin ja keittää osan marjahilloksi. Sunnuntaina hän valitsee päivällispöytään saman suon karpalot ja riistan.
Health and fitness enthusiast
The seekers of health and fitness promote their wellbeing by picking berries. The health enthusiast is a motivated picker who is familiar with the health effects, flavonoids, anti-oxidants, anthocyanins, and fibres of berries. The fitness enthusiast observes his or her body with a pedometer or a heart rate monitor. Their gear includes water and wind resistant, modern, and technical outfits. Their snacks consist of wholegrain organic bread and refreshing herbal tea in a thermos. They deep-freeze their berries or dry them in a dryer. Each morning they use a blender to mix a smoothie out of frozen berries, yoghurt, and brans. Even children learn to like this smoothie early on. They eat dried-up berries as candy and snacks.

Hyvinvoija ja Kuntoilija
Hyvinvoija ja Kuntoilija huolehtivat itsestään ja hyvinvoinnistaan marjastuksella. Hyvinvoija on motivoitunut marjastaja perehdyttyään marjojen terveysvaikutuksiin, flavonoideihin, antioksidantteihin, antisyaanineihin ja ravintokuituihin. Kuntoilija seuraa marjassa kehoaan askel- tai sykemittarilla. Vettähylkivät ja tuulenpitävät uudenaikaiset ja tekniset ulkoiluasut kuuluvat heidän varustukseensa. Eväinä heillä on kokojyväistä luomuleipää ja termospullossa virkistävää yrttiteetä. Omat marjat he pakastavat tai kuivattavat kuivurilla. Pakastemarjoista valmistuu jugurtin ja leseiden kanssa tehosekoittimella joka-aamuinen smoothie. Lapsetkin oppivat pitämään smoothiesta pienestä pitäen. Kuivatut marjat he napostelevat karkkeina ja välipaloina.


Household pickers
Household berry pickers spend most of the autumn in forests. They pick a lot of berries for themselves, their children, and their grandchildren. They visit the same berry sites year in, year out and keep knowledge of the places to the family. The sites are often located by dirt roads tens, even hundreds of kilometres away from cities. Some people have a dedicated berry picking car that can be driven on rough roads and has room for berry buckets. Household pickers wear their worst: ragged but cosy clothes that are allowed to get dirty and torn up. In hot late summers they pick cloudberries in their bathing suits. For lunch they carry sandwiches, sausages, coffee in a thermos bottle, and juice made of previous year’s berries. At home they separate the berries and forest litter using a special device attached to an old vacuum cleaner. They deep-freeze most of the berries and make juice and jam of the rest. Until the 1980s they froze berries in milk cartons that had been washed up and cut open; and sometimes the berries were picked straight into them. They eat berries every morning with porridge and every evening with yoghurt. For them, berry picking is a lifestyle, and the trips are the top events of the year to wait for and to reminisce about.

Kotipoimijat
Kotipoimijat viettävät suurimman osan syksystä metsässä. He poimivat paljon marjoja itselleen, lapsilleen ja lasten perheille. He käyvät vuosia samoilla marjapaikoilla, joiden sijainnin he pitävät perheen tai suvun perimätietona. Marjapaikat sijaitsevat usein metsäautoteiden varsilla kymmenien tai jopa satojen kilometrien päässä kaupungista. Joillakin on marjareissuja varten marja-auto, joka kestää pikkuteillä ja jonka takakontissa on tilaa sankoille. Kotipoimijat pukevat marjaan huonointa päälle: kuluneita ja mukavia vaatteita, joiden likaantumisella ja rikkoontumisella ei ole väliä. Hillasuolla he poimivat intiaanikesinä uimapuvuissa. Evääksi he ottavat valmiiksi tehtyjä voileipiä, makkaraa, termospulloon kahvia ja mehupulloon edellisvuotista marjamehua. Kotona he puhdistavat puolukat ja mustikat vanhaan imuriin kiinnitetyllä marjaanalla. He pakastavat suurimman osan marjoista ja hillostavat ja mehustavat osan. Vielä 1980-luvulla he pakastivat marjat pestyihin ja auki leikattuihin maitopurkkeihin, jolloin hillat saatettiin poimia suoraan niihin. He syövät marjoja joka päivä aamulla puuron ja illalla jogurtin lisukkeena. Marjastus on heille elämäntapa ja marjamatkat ovat vuoden odotettuja ja muisteltuja kokokohtia.Traditional grandma
The traditional grandma has picked berries every autumn for decades. When she was younger, she could roam the woods and look for good spots, but now she goes there by bike or by foot and hopes that other pickers would leave the nearby forests to the oldest pickers of the village. The traditional grandma picks by hand or with a berry picking device. She uses the berries for berry cordial, berry porridge, and traditional pies.

Perinnemummo
Perinnemummo on poiminut marjoja joka syksy vuosikymmenten ajan. Aiemmin hän jaksoi kulkea metsässä ja etsiä hyviä marjapaikkoja, mutta nyt hän kulkee metsään pyörällä tai kävellen ja toivoo marjastajien jättävän lähimetsien marjat kylän vanhimmille poimijoille. Perinnemummo poimii marjapoimurilla tai käsin. Hän käyttää marjat marjamehuun, lappapuuroon ja perinteisiin piirakoihin.
Local
Local pickers enter the woods with an ATV and use 25-litre buckets and outdoors bags as berry containers. They usually travel alone and visit the same sites every autumn. They try to synchronize their vacation period with the berry-picking season and they can take up to week-long trips, preserving the picked berries in a bog pool. They bring dried meat for food and down it with coffee made on a small bonfire. With previous earnings from berry picking they have bought something big, such as a Baikal shotgun, a motorcycle, or a car. In the past, peddlers used to get good money in villages on furniture because they knew that the locals had made a small fortune on cloudberries.

Paikallinen
Paikallinen menee marjaan mönkijällä ja ottaa marja-astioiksi 25 litran sankkoja ja eräpusseja. Hän liikkuu yleensä yksin ja käy joka syksy samoilla paikoilla. Hän yrittää saada töistä lomat marja-aikaan ja voi viipyä reisullaan viikonkin, jolloin hän upottaa poimitut marjat hetteeseen. Eväinä hänellä on kuivalihaa, jonka painikkeeksi hän keittää nokipannukahvit pienessä nuotiossa. Aiemmin hän on hankkinut marjarahoilla isoja hankintoja, kuten Baikal-haulikon, moottoripyörän tai auton. Kulkukauppiaat saivat aiemmin sohvakalustohyvin myydyksi kylissä, kun tiesivät, että paikalliset ovat tienanneet hillarahoilla.


Social and sporadic Social and sporadic pickers are groups that go for a relaxing "berry tour" once a year for one evening or a weekend. The berry tour means recreation, refreshing, and relaxing in the middle of nature. Sporadic pickers pick berries just enough for a pie, a few litres, or maybe a bucketful to fit in their own freezer. Some pick by hand, some using a picking device. A group of sporadic pickers may consist of friends, colleagues, or grandparents and grandchildren. They do not have personal berry sites. They may roam in nearby areas, e.g. on the local hills of cities or villages. Their lunch includes sandwiches, chocolate, coffee, and sometimes a bottle of beer or cider. They also carry a camera to get memories of a berry trip together. The trip often ends up at a lean-to, sauna, or cottage.

Sosiaaliset ja Satunnaiset
Sosiaaliset ja Satunnaiset marjastajat ovat porukoita, jotka lähtevät kerran vuodessa illaksi tai viikonlopuksi "marjaretkelle" irtautumaan arjesta. Marjamatka merkitsee ulkoilua, virkistäytymistä ja luonnossa rentoutumista. Satunnaiset marjastajat poimivat piirakkamarjat tai muutaman litran tai sangon omaan pakastimeensa. Osa heistä poimii marjoja käsin ja osa poimurilla. Satunnaisten harrastajien ryhmä voi olla ystäväpiiri, työporukka tai isovanhemmat lapsenlapsineen. Heillä ei ole omia marjapaikkoja. He saattavat liikkua kaupungin tuntumassa, kuten kaupunkien ja kylien lähivaaroilla. Eväänä marjamatkalla on voileipiä, suklaata ja kahvia ja toisinaan myös olut- tai siideripullot. Repussa on myös kamera, jolla ikuistetaan muisto yhteisestä marjaretkestä. Retki päättyy usein laavulle, saunaan tai mökille.

Kiitokset / Acknowledgements:
Seppo & Liisa Huhmarniemi
Antti Suni & Saara Huhmarniemi
Antti Stöckell
Ari Laakso & Piia Juntunen
Vappu Kallio
Tuula Turkki
Maija Rasmus
Miia Rantanen
Sofia Waara
Antti Brunni