Tekijät / Artists

Maria Huhmarniemi
Maria Huhmarniemi is a visual artist and art teacher in Rovaniemi. She has been a lecturer in art education at the University of Lapland, Faculty of Art and Design, since 2002. As an artist she does installations.


Rovaniemeltä kotoisin oleva Maria Huhmarniemi on yliopistonlehtori Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän työskentelee kuvataiteilijana installaation ja valokuvaamisen keinoin ja opettajana erityisesti yhteisö- ja ympäristötaiteessa. Huhmarniemi on osallistunut lukuisiin yhteistyöprojekteihin Lapissa ja Barentsin alueella, esimerkiksi taiteen ja poliitiikan rajalla toteutuneeseen Pan-Barentz-hankkeeseen vuonna 2008-2010. Marjastajat -teoksen aihealueen Huhmarniemi tuntee oman marjastusharrastuksen kautta. Näyttely on osa Huhmarniemen valmistelemaa väitöskirjaa, jonka aiheena on ympäristöasioihin liittyvä aktivistinen taide sekä taide tiedeviestintänä.

Laura Junka-Aikio
Laura Junka-Aikio is a lecturer in Politics and International Relations at the University of Lapland, and a practicing photo artist. She got interested in questions concerning the use of foreign berry pickers and in the public discussion on the phenomenon four years ago when she moved from London to Lapland. Her work includes critical essays, articles and art projects published in numerous academic and journalistic publications as well as in art exhibitions in Europe, Asia and the USA.


Laura Junka-Aikio on politiikan tutkija ja valokuvataiteilija, joka työskentelee tällä hetkellä Lapin yliopistossa politiikkatieteiden yliopisto-opettajana. Junka-Aikio tunnetaan erityisesti Lähi-idän representaation politiikkaa käsittelevistä kriittisistä esseistä, tiedejulkaisuista ja taideprojekteista, joista viimeisin on useissa maissa kiertänyt ja keväällä 2008 myös Suomen valokuvataiteen museossa esillä ollut valokuvainstallaatio Leiri Gazassa (Camping in Gaza). Ulkomaalaisista marjanpoimijoista ja niihin liitetystä keskustelusta Junka-Aikio kiinnostui kolme vuotta sitten, muuttaessaan Lontoosta Rovaniemelle.

Antti Aikio
Antti Aikio is starting a PhD on Sámi reindeer herding and the Finnish reindeer Act at the Arctic Centre, University of Lapland. Prior to legal studies, Aikio has worked for instance as a part-time lecturer in audiovisual culture at the Faculty of Arts, University of Lapland.


PAntti Aikio on aloittamassa suomalaiseen poronhoitolakiin liittyvää väitöskirjaa Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa. Aikaisemmin Aikio on toiminut muun muassa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa audiovisuaalisen viestinnän tuntiopettajana.

Pekka Rantanen
Pekka Rantanen is a researcher (M.Soc.Sci) working in University of Tampere, Finland. His currently researching wild berry industry in Finland with Dr Jarno Valkonen from University of Lapland. Rantanen makes occasionally illustrations as a hobby, and has published several illustrations in Acatiimi-magazine and Aikalainen. Rantanen has studied Finnish history in a project 2006-2009 "Suuri murros 1905 ja kansapuheen variaatiot". Rantanen has published several articles about wild berry industry with Jarno Valkonen, one in English: Jarno Valkonen & Pekka Rantanen (2007) The Question of Seasonal Migration and the Practice of Wild Berry Picking in Lapland. In Östen Wahlbeck (ed.): Ny migration och etnicitet I Norden [New migration and ethnicity in Nordic coutries]. Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, Sociologi Ser. A: 554. Åbo 2007, s. 121–138.


Pekka Rantanen on tutkija Sosiaalitutkimuksen laitoksella Tampereen yliopistossa. Rantanen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja tekee väitöskirjaa ulkomaalaisista metsämarjojen poimijoista Lapissa. Hän on toimittanut yhdessä kollegojensa kanssa useita kirjoja, kuten teoksen Kuriton kansa (Vastapaino 2009), joka käsittelee 1900-luvun alun poliittista murrosta Suomessa. Rantanen on perehtynyt diskurssianalyyttiseen teoriaan sekä tutkinut visuaalista kulttuuria mm. burkha-kuvia ja 1900-luvun alun suomalaisia poliittisia pilapiirroksia. Hän on Sosiologia-lehden toimitussihteeri ja Westermarck-seuran sihteeri.

Jarno Valkonen


Jarno Valkonen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja käsitteli Lapin luontopolitiikkaa analysoimalla aiheesta vuosien 1946-2000 välisenä aikana käytyä julkista keskustelua. Väi-töskirja tarkastettiin Tampereen yliopistolla vuonna 2003. Tällä hetkellä Valkonen toimii tutkijatohtorina Lapin yliopiston sosiologian laitoksella. Valkonen on tutkinut marjatalou-den muutosta ja ulkomaalaisten, etenkin thaimaalaisten, marjanpoimijoiden käyttöä Suo-messa yhdessä Pekka Rantasen kanssa ja julkaissut aiheesta useita tutkimusartikkeleita.