Kiitokset / Acknowledgements

Finnish Cultural Fund
Lapland Fund in Finnish Cultural Fund
Alfred Kordelin Foundation
Arctic Centre, University of Lapland

Suomen kulttuurirahasto
Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto
Alfred Kordelinin yleinen edistys ja sivitysrahasto
Arktinen keskus, Lapin yliopisto