Särkyvää / Fragile, 2009

installaatio (kahvikupit, asetit, pullalautaset, nauha-aita). Yhteistyö biologi Mikko Paajasen ja Piia Juntusen kanssa.

installation (coffee cups, small plates, and ribbon fence). Collaboration with biologists Mikko Paajanen ja Piia Juntunen.

Särkyvää-näyttely Lapin yliopiston Valo-galleriassa koostuu lattialle toteutetusta installaatiosta, jonka aiheena on apilakirjokääriäinen ja puna-apila. Apilakirjokääriäinen on pieni apilaniityillä elävä perhonen. Sen elinympäristöjä ovat perinneympäristöt, kuten kuivat niityt ja kedot sekä niitty- ja luhtarannat. Lajin tieteellinen nimi on Capricornia boisduvaliana. Aiemmin apilakirjokääriäinen on ollut yleinen perhonen. Viime vuosikymmenten aikana laji on kuitenkin taantunut. Uhanalaisuuden syy on avoimien alueiden sulkeutuminen, kun niityt ja metsälaitumet ovat metsittyneet. Tällä hetkellä apilakirjokääriäisen uhkatekijä on myös vesistöjen rakentaminen. Suomen ainoa nykyisin tunnettu apilakirjokääriäisesiintymä on Oikaraisella Rovaniemellä. Kesällä 2007 laji oli poikkeuksellisen runsas, mutta silloinkaan apilakirjokääriäistä ei löydetty muualta. Tämä ainoa tunnettu esiintymäalue häviäisi vedennoston seurauksena, mikäli Sierilän vesivoimalaitos rakennettaisiin. Osa uhanalaisista lajeista on luonnonsuojeluasetuksessa määritelty erityisesti suojeltaviksi lajeiksi. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää, suojelualueeksi rajattua esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Alueelliset ympäristökeskukset rajaavat alueen suojelualueeksi. Apilakirjokääriäisen esiintymispaikan rajaus on Lapin alueen ensimmäinen erityisesti suojeltavan lajin suojelurajaus. Apilaniittyä, jossa apilakirjokääriäistä esiintyy, ei siis saa hävittää. Astioilla ja perhollisilla on vähän yhteistä. Molempia kuitenkin keräillään; muotoilun historian harrastajat suhtautunevat astioihin yhtä intohimoisesti kuin luontoharrastajat hyönteisiin. Kun toinen bongaa keräilyastian lukuisten tavallisten kuppien keskeltä jo kaukaa, toinen voi tunnistaa perhoslajin auton ikkunankin läpi. Harrastajat ovat herkistyneet havainnoimaan keräilykohteensa muotoa, väriä ja muita ominaisuuksia. Teoksen kahvikupit edustavat samaa aikakautta kuin niityt perinneympäristöinä: nykykeittiössä kahvi juodaan mukeista, lattelaseista ja espressokupeista. Olen valinnut teokseen lasisia kahvikuppeja niiden hauraan ja herkän ilmeen takia. Suurin osa kupeista on arkisia. Ne maksavat kirpputoreilla halvimmillaan 10 senttiä per kuppi. Osa kupeista on kuitenkin yli sata kertaa kalliimpia, eli niiden hinta on ylittänyt 10 euroa. Teoksessa näitä niin sanottuja desing-kuppeja ovat esimerkiksi Nuutajärven Lasin Kastehelmi-kupit sekä perhosen tuntosarvien päissä olevat Apila-sarjan kupit. Särkyvää on kuvataidekasvatuksen alaan kuuluvan väitöskirjani ensimmäinen taiteellinen osa. Teoksen taustalla on yhteistyö biologi Mikko Paajasen sekä kuvataiteen ja biologia-maantiedon opettaja Piia Juntusen kanssa. Olen keskustellut heidän kanssaan Lapin uhanalaisista ja erityisesti suojelluista perhosista. Väitöskirjatutkimuksen aiheena on luonnontieteilijöiden ja kuvataiteilijoiden yhteistyö.

Capricorne boisduvaliana is a small light brown butterfly. Its habitats are nature environments created by agriculture, such as dry grasslands and meadows. Previously Capricorne boisduvaliana has been a common butterfly. In recent decades, however, the species is in decline while the woods grow over the meadows. Nowadays Capricorne boisduvaliana is classified to critically endangered specie. It faces an extremely high risk of extinction in the immediate future. In Finland there is only one spot where Capricorne boisduvaliana is known to leave. It is located near Rovaniemi. The habitat will be flooded and lost for this insect, if the hydroelectric power plant will be built as planned. Capricorne boisduvaliana is modest-looking small butterfly. So are most of the coffee cups and plates in the installation; modest everyday dishes. Otherwise, the cups and butterflies have very little in common. Cups represent industrial design or applied art, while butterflies advocate nature. In the installation the relation between material and the subject can be contemplated trough concepts of conservation, fragility, beauty, design, value, and collecting hobby. In the installation, I try to give audience an opportunity to remember the beauty and homely feeling of grandma's coffee table or the kitchen at childhood home for the sake of cultural environments, endangered insects, and long-standing items. The habitats of several butterflies and insect will remain only if small scale farming continues and cows and sheep keep fields open. The Fragile exhibition is the first part of my doctoral dissertation in art education. The work is based on cooperation with the biologist Mikko Paajanen, and visual arts, biology and geography teacher Piia Juntunen. I have discussed protected butterflies with them. In the dissertation I do research on the cooperation between nature scientists and artists.