Artistic Statement

Työskentelen kuvataiteilijana käsitellen pohjoiseen liittyviä kysymyksiä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ympäristöasioita, kuten ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristövastuullisuutta, -politiikkaa ja -etiikka. Usein tartun aiheeseen, jonka pohtimiseen tunnen itse tarvetta. Käsitys ja mielipide poleemisesta aiheesta selkeytyvät työskentelyn aikana. Sitoudun soveltavaan estetiikkaan: taide on oppimisen, tuntemisen, ajattelun ja keskustelun väline. Teokseni ovat tietyllä tavalla journalistisia: pyrin nostamaan esiin jonkun ajankohtaisen asian, taustoittamaan sitä ja avaamaan aiheeseen erilaisia näkökulmia teoksen kautta.

Käytän teoksissani vanhoja tavaroita ja tekstiilejä, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja sekä dokumentointia ja haastattelua. Neulon ja virkkaan, kerään ja rakentelen, keskustelen ihmisten kanssa ja tallennan näitä keskusteluja. Menetelmissä ja materiaaleissa huomioin ympäristövaikutuksia. Siksi työskentelen etupäässä kierrätetyillä materiaaleilla ja välineillä. Kierrätän materiaaleja myös teoksen totuttamisen jälkeen. Materiaalit päätyvät uusiksi materiaaleiksi, käsitöiksi tai takaisin kierrätykseen. Ympäristövaikutusten lisäksi pohdin menetelmien ja materiaalien sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Käsityön soveltaminen kuvataiteeseen on ruohonjuuritason aktivismia käsityötaidon, sukupolvienvälisyyden ja elävän perinteen säilyttämiseksi. Teokseni ovat tila- tai paikkasidonnaisia installaatioita niin gallerioissa kuin ulkoilmassa. Katsoja kokee teoksen yleensä sen keskellä tai useilta katsomiskulmilta ja -etäisyyksiltä. Ilmaisuni tavoitteena on katsojan kehollinen kokemus teoksesta. Teoksen materiaalit herättävät mielikuvia kehollista tuntemuksista ja aistimuksista.

Hyvässä taiteessa on mielestäni eettinen sisältö ja menetelmä.

In my work as a visual artist, I engage with questions concerning the North, multiculturalism and communality as well as environmental issues such as the relationship between people and nature and environmental responsibility. I make use of old objects and textiles in my work, as well as recycled and natural materials and audiovisual recordings such as photographs and interviews. I knit and crochet, collect and assemble, chat with people and document these chats. My works are installations. They are tied to space or place, whether in galleries or in the outdoors.

Art is, for me, a personal way of understanding the world. Working long-term on a project enables one to stop and think, while working with different materials provides opportunities for multisensory embodiment. On the other hand, the purpose of art is to have some sort of impact, and my works also intersects with the field of activist art.

Research and art are intertwined in my work. Background research is a prerequisite for my art and making it requires collecting materials. I am working on a doctorate with an artistic component. The topic of my research is integration of art, bioscience and eco-activism. In installations, which are part of my theses, I work in collaboration with biologists and other researchers in the natural science.

I think that there are ethical content and method in good art.